Wspolpraca

Współpraca z samorządem

Odpowiedzialność za dobrostan dzikich zwierząt spoczywa na nas wszystkich, ale – warto wiedzieć, że pierwsze kroki, w chwili gdy znajdziemy zwierzę w potrzebie, powinniśmy kierować do gminy. Samorząd gminy ma obowiązek ustawowy pomóc zwierzętom w trudnej sytuacji, zapewnić transport do ośrodka i pokryć koszty leczenia.

Nasz ośrodek współpracuje z kilkoma pobliskimi gminami:

Baboszewo – realizacja zadania publicznego, umowa z 29 kwietnia 2022;

Raciąż – Miasto – porozumienie o współpracy

Ciechanów – gmina wiejska -porozumienie o współpracy

Glinojeck – porozumienie o współpracy.

Oraz na podstawie pojedynczych zleceń  z urzędami gmin: Dzierzążni,  Regimin.


Ważne: dla gmin. Fundacja Sowi Dwór wystawia jest otwarta na każdą formę współpracy, która będzie służyć dobru dzikich zwierząt. Możemy np. wystawić fakturę za usługę z wyszczególnieniem poszczególnych kosztów. Każdorazowo informujemy o potencjalnych kosztach, ich rodzaju oraz przebiegu leczenia.