O Ośrodku

Ośrodek Rehabilitacji
Dzikich Zwierząt
„Sowi Dwór” w Jarocinie

Celem ośrodka jest nie tylko wyleczenie fizyczne dzikiego zwierzęcia, ale także umożliwienie mu powrotu do natury. Każdy z naszych podopiecznych musi być w stanie poradzić sobie samodzielnie. Oznacza to, że ośrodka nie można odwiedzać, by zobaczyć zwierzaki. Muszą one traktować człowieka jako zagrożenie.

Kto prowadzi ośrodek?

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Sowi Dwór” w Jarocinie prowadzi Izabela Czarnecka-Walicka i Jakub Walicki.

Oboje na co dzień zajmują się całodobową opieką nad zwierzętami przebywającymi w ośrodku. Izabela Czarnecka-Walicka jest psychologiem zwierząt oraz etologiem, a także wiceprezesem Fundacji Sowi Dwór. Oprócz codziennej opieki nad zwierzętami w ośrodku pomaga również opiekunom zwierząt i ich pupilom w rozwiązywaniu wspólnych problemów, udzielając porad zoopsychologicznych. Jakub Walicki dodatkowo zajmuje się sprawami logistycznymi i administracyjnymi.

Jak działa ośrodek?

Do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Sowi Dwór” w Jarocinie trafiają zarówno zwierzęta w stanie zagrażającym ich życiu, jak i młode wymagające opieki z przyczyn losowych. W pierwszym przypadku pracownicy ośrodka po wstępnym opatrzeniu i ogrzaniu natychmiast przewożą zwierzę do weterynarza.

Gdy stan zwierzęcia jest stabilny, trafia ono najpierw na badanie i kwarantannę, czyli do małego pomieszczenia (klatki, faunaboxu), gdzie można je ogrzać i poddać obserwacji. Na tym etapie ustalamy, czy zwierzę jest odwodnione, czy ma biegunkę albo problemy oddechowe. Dopiero po ogrzaniu i rozeznaniu sytuacji pracownicy ośrodka karmią i poją zwierzę oraz kontaktują się ze specjalistami danego gatunku. 

Nie wszystkie zwierzęta mogą zostać wypuszczone na wolność. Jeżeli nie uda się przywrócić im sprawności lub nie są zdolne do samodzielności w naturze, pozostają w ośrodku na stałe. Dowiedz się więcej o zwierzętach w naszym ośrodku, które nie mają szansy trafić do środowiska naturalnego i możliwości wirtualnej adopcji.

Nasz ośrodek przyjmuje ptaki, małe ssaki, gady.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają zwierzęta objęte ochroną ścisłą gatunkową, wymagające ochrony czynnej.

Jak pomóc dzikim zwierzętom
w ośrodku?

Ośrodek można wspomóc na kilka sposobów, począwszy od jednorazowego wsparcia finansowego, przez przekazanie wsparcia rzeczowego, po wirtualną adopcję zwierzęcia i regularne wpłaty. Więcej informacji o tym, jak wesprzeć ośrodek i jak pomagać dzikim zwierzętom powrócić na wolność znajdziesz tutaj.

Podstawy prawne do prowadzenia ośrodka

Prowadzenie ośrodka wymaga otrzymania odpowiedniego pozwolenia. Ośrodek podlega kontroli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Poniżej znajdują się dokumenty rejestrowe Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Sowi Dwór”.